Giới Thiệu Bạn Bè & Nhận Quà Tri Ân

Chương trình Giới Thiệu Ứng Viên (Referral Program) dành cho tất cả những cá nhân giới thiệu bạn bè hoặc người thân ứng tuyển và làm việc cho Seal Commerce!

Quà Tri Ân

Temp alt

Mid Level

2-5 triệu
Temp alt

Senior

6-10 triệu
Temp alt

Team Leader

10-20 triệu
Temp alt

C Level

20-50 triệu
Temp alt

Quy Trình Giới Thiệu Ứng Viên

Temp alt
Temp alt
Temp alt
Temp alt
Bước 1 Introduce your friend’s CV to us Temp alt
Bước 2 Bạn bè, người thân tham gia
quy trình tuyển dụng
Temp alt
Bước 3 Bạn bè, người thân kí kết
Hợp Đồng Lao Động
Temp alt
Bước 4 Bạn được nhận
phần thưởng tri ân của chương trình
Temp alt

Chính Sách Chương Trình

Điều kiện áp dụng:

  • Chương trình được ghi nhận thành công khi ứng viên hoàn thành 2 tháng thử việc.
  • Người tham gia phải ký Hợp đồng / Thỏa thuận giới thiệu để đủ điều kiện nhận phần thưởng tri ân của Chương trình giới thiệu

Các trường hợp không áp dụng:

  • Các ứng viên đã từng tham gia vào quá trình tuyển dụng tại Seal Commerce trước khi được giới thiệu (ứng viên đã có trong cơ sở dữ liệu của Seal Commerce)
  • Đối với nhân viên nội bộ:
    • Người giới thiệu là người phỏng vấn và / hoặc người ra quyết định tuyển dụng, Vì họ có thể có những nhận định không khách quan trong quá trình phỏng vấn
    • Người giới thiệu là một thành viên trong team nhân sự hoặc Trưởng bộ phận có liên quan đến vị trí phỏng vấn.