Hỏi đáp

Seal Commerce là gì? Công ty mình làm sản phẩm gì? Phục vụ ai?
Quy trình tuyển dụng của công ty gồm những bước cụ thể nào?
Giờ làm việc của công ty như thế nào?
Hãy chia sẻ rõ hơn về chế độ Remote Working Days? Có thể áp dụng đồng thời với các chế độ nghỉ phép khác không?
Thông tin về chế độ massage hàng tuần?
Với chương trình Referral, các trường hợp được tính là giới thiệu thành công là như thế nào?