Gia Nhập Seal Commerce

DOB*
Your Location*
Resume/CV*
Bạn biết về Seal Commerce qua nguồn nào?

Thông Tin Ứng Tuyển

Tester (QA/QC)

Số lượng
2
Ngày hết hạn
31/05/2023
Trình độ
Junior/ Middle
Kĩ năng
API, Web, Mobile Testing, UI/UX, ISTQB certification