Thông tin người giới thiệu

Thông tin ứng viên

Resume/CV*

Senior UI/UX Designer (Theme)

Số lượng
3
Ngày hết hạn
30/04/2022
Trình độ
Senior
Kĩ năng
Figma, Sketch, XD, Illustrator