Signing Bonus 2022

Gia Nhập Seal Commerce & Nhận Signing Bonus!

Đây là một trong những chương trình đặc biệt nhất của Seal Commerce dành cho các ứng viên trong năm nay! Bên cạnh cơ hội tham gia xây dựng các sản phẩm thương mại điện tử top đầu SaaS với các công nghệ mới, bạn còn có cơ hội nhận được signing bonus 1 tháng lương.

Temp alt

Tổng tiền bonus

1 tháng lương Gross

Phương thức thanh toán: tiền bonus sẽ được thanh toán cùng với tháng lương gần nhất sau khi kí hợp đồng chính thức.

Quy trình Signing Bonus

Temp alt
Gửi CV
Temp alt
Tham gia
quy trình tuyển dụng
Temp alt
Gia nhập Seal Commerce
và kí Hợp Đồng Lao Động
Temp alt
Nhận tiền Bonus
của chương trình

Chính Sách Chương Trình

Điều kiện áp dụng

  • Đối tượng: các developer gia nhập từ ngày 10.09.2021 đến ngày 31.12.2021 (với điều kiện bạn phải qua thử việc và ký hợp đồng chính thức).
  • Người tham gia phải ký Thỏa thuận để đủ điều kiện nhận bất kỳ khoản phí nào của chương trình Signing Bonus

Các trường hợp không áp dụng

  • Ứng viên nộp hồ sơ qua các Công ty Headhunter.
  • Ứng viên không qua thời gian thử việc.
  • Ứng viên qua thử việc nhưng không được ký hợp đồng lao động chính thức.
  • Ứng viên ứng tuyển các vị trí không phải IT.

FAQ

1. Khi nào tôi sẽ nhận được tiền Bonus?
2. Có những vị trí việc làm nào đang tuyển dụng?
3.Bạn có thêm câu hỏi?

Join us & get Bonus!