DOB*
Your Location*
Resume/CV*
Bạn biết về Seal Commerce qua nguồn nào?

Thông Tin Ứng Tuyển

HTML5/CSS3/JAVASCRIPT Developer

Số lượng
1
Ngày hết hạn
30/09/2021
Trình độ
Mid - Senior
Kĩ năng
Front-end Developer (HTML/CSS/JS)